Juridiskie pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām
Pieredze, efektivitāte, precizitāte.
Juridiskie pakalpojumi uzņēmumiem un privātpersonām
Pieredze, efektivitāte, precizitāte.

Uzņēmums Sviridenko & Partners piedāvā plaša spektra juridiskos pakalpojums gan B2B sektorā, gan arī privātpersonām.Kvalificētajiem Sviridenko & Partners juristiem ir zināšanas un profesionālā pieredze, lai sekmīgi atrisinātu jūsu uzdevumus.

Profesionālisms
Uzņēmuma juristi specializējas klientu tiesību aizsardzības un pārstāvības nodrošināšanā tiesās, kā arī valsts institūcijās Latvijā un Eiropas Savienībā.

Atbildība
Tikai pārbaudīti risinājumi un individuāla pieeja — no tiesiska rakstura konsultācijām un juridisko dokumentu sagatavošanas līdz pasūtītāja interešu pārstāvēšanai tiesā.

Kompetences
Uzņēmums Sviridenko & Partners aptver apjomīgu teorētisko bāzi un bagātu praktisko pieredzi, kas ļauj sniegt visaugstākā līmeņa juridiskos pakalpojumus.
Kompleksu juridisku jautājumu risināšana
Uzņēmuma Sviridenko & Partners prioritārie darbības virzieni ir nodokļu tiesības un nodokļu strīdi, uzņēmējdarbības administratīvi tiesiskā aizsardzība, komerctiesības, korporatīvās tiesības, bankas un finanšu tiesības. Saviem klientiem mēs noformējam nepieciešamo dokumentāciju un sniedzam atbalstu darījumu noslēgšanas procesā, piedalāmies sarunās un veicam juridisko risku analīzi.

Juridiskie pakalpojumi

AML & Atbilstība

Mūsu juridiskais birojs specializējas visaptverošu politiku un procedūru izstrādē, lai nodrošinātu atbilstību nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML), "zini savu klientu" (KYC) un sankciju prasībām. Mēs sniedzam palīdzību, nodrošinot banku un finanšu tehnoloģiju uzņēmumu atbilstības prasību ievērošanu, un piedāvājam palīdzību atbilstības pieprasījumu apstrādē (compliance).
Brokeru un crowed finansēšanas licencēšana
Mēs piedāvājam pakalpojumus dažādu finanšu pakalpojumu licenču iegūšanā Latvijā, tostarp starpniecības licences maksājumu pakalpojumu sniedzējiem (MPS)/elektroniskās naudas iestādēm (EMI), kā arī licenču, kas saistītas ar alkohola, tabakas un pārtikas produktu tirdzniecību.
Nodokļu tiesības
Mēs sniedzam nodokļu strukturēšanas pakalpojumus, lai optimizētu jūsu nodokļu saistības. Mēs piedāvājam arī pārstāvību nodokļu iestādēs, nodrošinot efektīvu un rezultatīvu saziņu jūsu vārdā. Mūsu pieredzējusī komanda palīdzēs jums orientēties nodokļu tiesību aktu niansēs un panākt labvēlīgus rezultātus.
Imigrācijas tiesības
Mūsu komandai ir pieredzējusi Latvijas uzturēšanās atļauju saņemšanā NVS valstu, Indijas, Ķīnas un citu valstu pilsoņiem. Turklāt mēs sniedzam palīdzību saistībā ar dažādām Eiropas Savienības uzturēšanās atļauju izsniegšanas programmām, piemēram, Kiprā, Grieķijā, Maltā, Spānijā, Itālijā un Portugālē. Mēs piedāvājam arī atbalstu pilsonības un pasu iegūšanā dažādās pasaules valstīs.
Bankas un MPS
Mēs piedāvājam kontu atvēršanas pakalpojumus un nodrošinām kreditoru pārstāvniecību. Mūsu zināšanas banku un maksājumu pakalpojumu sniedzēju (MPS/EMI) jomā nodrošina sekmīgu darījumu veikšanu un efektīvu finanšu pārvaldību.
LEI
Mūsu uzņēmums veic LEI (Legal Entity Identifier) reģistrācijas atjaunošanu un jaunu pieteikumu iesniegšanu. Mūsu birojs nodrošina, ka jūsu organizācija atbilst normatīvajām prasībām, pārvaldot LEI reģistrācijas procesu.
Uzņēmējdarbība un komerctiesības
Mūsu birojs piedāvā palīdzību uzņēmumu dibināšanā Latvijā, Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā. Mēs specializējamies arī uzņēmumu apvienošanās un iegādes (M&A), likvidācijas procedūrās, akcionāru lietās un ieguldījumu strukturēšanā, sniedzot visaptverošu atbalstu korporatīvo un komerctiesību vajadzībām.
Nekustamais īpašums
Mūsu juridiskais birojs sniedz profesionālu konsultāciju un atbalstu visā nekustamā īpašuma pirkšanas, pārdošanas, ieķīlāšanas un izīrēšanas procesā, nodrošinot tiesību aktu ievērošanu un aizsargājot jūsu intereses.
Intelektuālā īpašuma tiesības
Mēs piedāvājam visaptverošus pakalpojumus, kas saistīti ar intelektuālā īpašuma (IP) tiesībām, tostarp preču zīmju reģistrāciju un dažādiem IP tiesību aizsardzības aspektiem. Mūsu zināšanas aptver autortiesības, patentus un komercnoslēpumus, palīdzot klientiem aizsargāt viņu vērtīgos nemateriālos aktīvus.
Profesionālā tulkošana
Mūsu birojs piedāvā profesionālus tulkošanas pakalpojumus, lai nodrošinātu precīzus un uzticamus juridisko dokumentu un līgumu tulkojumus.
Pārstāvība tiesās
Mēs specializējamies klientu pārstāvībā tiesvedības procesos dažādos jautājumos, tostarp tiesvedībās saistībā ar Latvijas banku likvidāciju.
Juridisko dokumentu sagatavošana
Mūsu juridiskais birojs specializējas dažādu juridisko dokumentu, tostarp līgumu, vienošanos un citu juridisko tiesību dokumentu sagatavošanā.
Personīgais juridiskais konsultants
Izvēloties mūsu pakalpojumus, jūs saņemat personalizētu vispārēju juridisku konsultāciju. Mūsu abonēšanas komplekti piedāvā rentablu risinājumu, nodrošinot visaptverošas juridiskās konsultācijas, līgumu sagatavošanu un saziņu ar valsts iestādēm, tādējādi novēršot nepieciešamību pēc atsevišķiem maksājumiem un kontroles saistībā ar atsevišķiem juridiskajiem projektiem dažādās valstīs.
Pieredzējis juridiskais uzņēmums no Latvijas
Risinām dažādu sarežģītības līmeņu kompleksos jautājumus
Juridiskajā uzņēmumā Sviridenko & Partners darbojas dažādu tiesību jomu augstas kvalifikācijas speciālisti. Sviridenko & Partners galvenā priekšrocība — profesionāla tiesību jomas speciālistu komanda, plaša kompetence, bagāta pieredze un individuāla pieeja katram klientam.

Mūsu komanda

Juridiskā uzņēmuma Sviridenko & Partners zināšanas un pieredze ļauj produktīvi pārstāvēt klientu intereses jebkura sarežģītības līmeņa lietās.

 • Dana Vasilenoka

  Juridiskās prakses vadītāja, Partneris

 • Anna Berļina

  Juridiskās prakses vadītāja, Partneris

 • Yulia Kravtsova

  Juridiskās prakses vadītāja, Partneris
 • Antoņina Abašina

  Jurista palīgs
 • Valērija Ševčenko

  Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītājs
 • Anda Vasilenoka

  Klientu apkalpošanas struktūrvienības vadītāja vietnieks
 • Olga Korpa

  Finanšu direktors
 • Marks Amosejevs

  Partneris
Mūsu misija
Mūsu klientu interešu un tiesību aizsardzība, ievērojot tiesību attīstības tendences dažādās pasaules valstīs.

Mūsu mērķis
Mūsu galvenais mērķis ir savlaicīga un kvalificēta mums izvirzīto uzdevumu izpilde.

Mūsu pieeja
Uzņēmuma klienti saņem operatīvu atgriezenisko saiti, augstu konfidencialitātes un profesionālisma līmeni.
Mūsu partneri
Jaunākie raksti
Kontakti

Uzdodiet jautājumu vai aprakstiet situāciju

+371 67 37 30 20

mail@sviridenko.law